Astronomické stavby

Menhir "Zkamenělý slouha" (Dolní Chabry u Prahy)

Staroměstský orloj (Praha)

Astronomická věž v Klementinu (Praha)

 

Menhir "Zkamenělý slouha" (Dolní Chabry u Prahy) - Loc: 50°8'35.297"N, 14°27'6.531"E

Menhir s názvem "Zkamenělý slouha" se nalézá v obci Dolní Chabry. Jedná se o 1,5m vysoký a asi 1t těžký buližníkový kámen o jehož původu nelze říci skoro nic. Z geologického hlediska se jedná o silicit z období svrchního proteozoika, tedy z období před 600 mil. let (starohory). V okolí menhiru jsou sice keltská naleziště, ale jeho keltský původ mnoho historiků odmítá. Názory v datování vztyčení kamene se velmi různí, od neolitu (4-6 tis. let p.n.l.) až po dobu bronzovou (2tis. let p.n.l.). Většina menhirů v krajině měla ovšem hlavní význam ve vytýčení směrů či jakousi souvislost s nebeskými tělesy či jejich drahami a to už samo o sobě stačí, abych tento objekt zahrnul do své sbírky navštívených Astro-Archeologických (nikoli astrologických) objektů.

další info: Klub psychotroniky a Obec Dolní Chabry

 

Staroměstský orloj (Praha) - Loc: 50°5'13.264"N, 14°25'14.577"E

Koncem března jsem se shodou šťastných okolností dostal k hodinovému stroji pražského orloje, který v letošním roce (2010) slaví své 600 leté výročí od doby, kdy jej Mistr Jan Šindel navrhnul a Mikuláš z Kadaně roku 1410 sestrojil.

Většina informací o tomto stroji času již byla sepsána jinde.

 

 

 

Astronomická věž v Klementinu (Praha) - Loc: 50°5'11.894"N, 14°24'59.647"E

Astronomická věž Klementina je vysoká 52 metrů a na její vyhlídkový ochoz je to 172 schodů po točitém schodišti. Věž byla postavena z iniciativy rektora jezuitské university Francisca Retze a dokončena roku 1722. Matematika a astronomie byly obory, které se na místní univerzitě přednášely na vysoké úrovni. Od roku 1750 zde byla prováděna astronomická i klimatologická pozorování a měření a věž byla z tohoto důvodu vybavována astronomickými přístroji. Díky pravidelným měřením dešťových srážek od roku 1804 drží Klementinum v tomto směru světové prvenství. Od roku 1842 se z Klementina ohlašoval i přesný čas a to vždy v poledne mávnutím praporu. Od roku 1928 byla astronomická pozorování přesunuta do hvězdárny v Ondřejově.

 

Astronomická observatoř Jantar Mantar (Dilí a Jaipur - Indie) - Loc: 28°37'37.41"N, 77°12'59.43"E (Dilí)